Enerfixer  
BOSH Thermotechnik seinakatlad

 •           BUDERUS gaasikatlad
 •        JUNKERS gaasikatlad
 •        JUNKERS veesoojendajad

Efektiivsed hoonete küttelahendused, püsiv kvaliteet.

        Buderuse sedamed on ideaalsed, sest tootja pöörab suurt tähelepanu detailidele ja          kõik süsteemi komponendid  on maksimaalselt ühilduvad. Te saavutate parima                võimalik tulemuse.
        Kaskaadi saab ühendada kuni 16katelt, katla võimsused võivad kaskaadis erineda.

Logomax plus GB072

Gaasi-kondensatsioonkatel peidab enda viimistletud kesta all üliefektiiseid tehnilisi detaile, mis võimaldavad vaid üht tulemust: vähem kulutusi maksimaalse mugavuse juures.

Olulised eelised

 • Vastupidav räni ja alumiinumi sulamist soojusvaheti on eelduseks
 • kõrgele normkasutegurile 109 %
 • Võimas modulatsioon ; 2,9-14,0 kW ja 6,9 -23,8 kW
 • Kompaktsed mõõtmed ning suitsugaasisüsteemi mitmekülgsus lubavad paigaldamist ka
 • väiksele pinnale. Montaaz on võimalik praktiliselt igal pool hoones.
 • Integreeritud tsirkulatsioonipump, kolmesuunaventiil, 12 liitrine paisupaak ning heitpaiskeklapp.
 • Madal Stand-by energiakulu


k      Logomax plus GB172i

Kondensatsioonikatlal (võimsusega 3,8-42 kW) on suurem kasutegur ja uuenduslik  tehnoloogia. Need sobivad nii korterisse kui ka ühepereelamusse.

Logamax plus GB172i
Uus seinale paigaldatav gaasikatel Logamax plus GB172i. Suure tootlikkuse ja efektiivsusega, kuid jääb seejuures mõistliku hinnaga kvaliteettooteks. Soojusvaheti WB5 abil tõsteti katla võimsust 42 kW-ni, kuuma tarbevee mugavustase vastab Euroopa kolmetärninõuetele. Euroopa uue sertimissüsteemi ErP järgi on sellel mudelil A-klassi sertifikaat ning see kasutab ooterežiimis alla 2 W elektrienergiat, mis on arvestatavalt vähem kui teistel sarnastel mudelitel. Modulatsioonivahemik on 1:8, mis annab suure mugavuse kuuma vee tootmisel ja säästu madala kütevajadusega perioodidel.  

Olulised eelised

 • Võimsusvalik: 14, 20, 24, 30, 35 ja 42 kW
 • Kasutegur 109%
 • Kõik komponendid on ligipääsetavad eest
 • Eemaldatavad külgpaneelid
 • Soojusvaheti WB5 on lihtne puhastada eestpoolt
 • Hooldustööde ajal vaadeldav kontroller
 • Elektriühendused on eestpoolt ligipääsetavad
 • 12 l paisupaak on sisse ehitatud 14, 20, 24, 30K ja 35K
 • Töökindel ja järeleproovitud HU1 hüdraulikaplokk 2-kontuurilistele kateldele
 • Väga efektiivne kondensatsioonitehnoloogia

      Siit leiad toote tehnilise info ja hinnad


Gaasitööde tellimuste täitmise tingimused.

Keevitustööde vajadusel on vaja eemaldada torude lähedusest kaablid, kaablikarbid ja muu sulav või süttiv materjal.

Keevitustööde korral välditakse võimalusel värvikahjustuse teket. Samas peaks klient arvestama värvikahjustuse tekkimise võimalusega.

Värvikahjustuse vältimiseks kasutatakse võimalusel teraspress muhvühendusi korterelamute trepikodades.

Meister informeerib kohapeal tellijat, kui pressliitmiku paigaldamine võimalik ei ole ja keevituse tulemusel on värvikahjustuse oht. Värvikahjustuste likvideerimine ei kuulu keevitustööde hinna sisse.

Gaasiveesoojendite paigalduse ja vahetuse puhul peab arvestama, et suitsutoru peab olema vastavustunnistusega ehk sobiv suitsugaaside väljajuhtimiseks. Laialt levinud veesoojendite suitsutoruna kasutatav alumiiniumist ventilatsioonitoru ei ole lubatud kasutada suitsutoruna.

Gaasiveesoojendite ja gaasikatelde paigalduse tellimise puhul teeb ettevõte hinnapakkumise, mis kinnitatakse tellija poolt mailitsi või suuliselt. Vajadusel sõlmitakse leping.

Tellimuse täitmise alustamise aluseks on ettevõtte kontole laekunud ettemaks materjalide maksumuse osas.

Gaasiveesoojendi või gaasikatel ei käivitata enne, kui on Enerfixer OÜ arvele on laekunud 90% kogu projekti (lepingu) maksumusest.

Järgnevalt toimub tehnilise inspektsiooni läbiviimine (Tehnoaudi OÜ), gaasi avamise dokumentide vormistamine ja gaasi avamine võrgu haldaja poolt, gaasiarvesti plommimine, gaasikatla üleandmisdokumentide vormistamine, garantiidokumentide väljastamine.

Pärast dokumentide allkirjastamist, olles veendunud katla ja küttesüsteemi töökindluses tasub klient Enerfixer OÜ arvele üles jäänud 10% projekti (lepingu) maksumusest.