Enerfixer
Teie jaoks alati olemas
Rohkem soojust, rohkem efektiivsust.

BOSCH kondensaat-tehnoloogia võimaldab kütusest võtta rohkem energiat, samuti suurepärast kombineerimist päikeseküttesüsteemidega.

Optimaalse põlemissoojuse tagamiseks kasutatakse lisasoojuse tootmisel suitsugaasi  kondensatsioonisoojust, mis suurendab kütteväärtust.

Lisatud päikeseenergiasüsteem võimaldab gaasiküttekulusid vähendada veelgi.

Tutvu tootekataloogis hindadega.

Gaasitööde tellimuste täitmise tingimused

Gaasikatelde paigalduse tellimise puhul teeb ettevõte hinnapakkumise, mis kinnitatakse tellija poolt mailitsi või suuliselt. Vajadusel sõlmitakse leping.

Tellimuse täitmise alustamise aluseks on ettevõtte kontole laekunud ettemaks materjalide maksumuse osas.

Gaasikatelt ei käivitata enne, kui on Enerfixer OÜ arvele on laekunud 90% kogu projekti (lepingu) maksumusest.

Järgnevalt toimub tehnilise inspektsiooni läbiviimine (Tehnoaudi OÜ), gaasi avamise dokumentide vormistamine ja gaasi avamine võrgu haldaja poolt, gaasiarvesti plommimine, gaasikatla üleandmisdokumentide vormistamine, garantiidokumentide väljastamine.

Pärast dokumentide allkirjastamist, olles veendunud katla ja küttesüsteemi töökindluses tasub klient Enerfixer OÜ arvele üles jäänud 10% projekti (lepingu) maksumusest.