Enerfixer
Teie jaoks alati olemas


Gaasipaigaldise kontroll, hooldus ja remont


 tel 555 74 644 Enerfixer OÜ

Hoolduse ja remonditeenuste hinnad km-ga (miinimumhind, sisaldab tööd 1h)

Teostame hooldust BOSCH, Junkers, Buderus, Viessmann kateldele.

   Kontroll ja hooldus kl 09.00-18.00    kl 18.00-21.00    
    Veesoojendi ja turbo / suitsugaasi katlad.    50€    70€    
    Kondensatsioonikatel kuni 24 kW    70€    90€    
    Remonditeenus 1h    60€    80€  > 1h  kokkuleppehind
   Gaasilekete kontroll ja gaasipliitide ühendamine    50€    70€    

Võimsamate katelde korral kokkuleppehind alates 100€ +km

Hinnad ei sisalda varuosade maksumust. Hind sisaldab kohaletulekut Tallinna piires.  Linnast välja 0,5 €/km

Gaasiarvestite paigalduseks ja ümberpaigutamiseks teeme pakkumise vastavalt töö mahule.

Terviklahendused korteriühistutele - küsi eripakkumist  

Seadme ohutuse seaduse alusel on gaasipaigaldise omanikul kohustus teostada gaasiseadmetele korralist tehnilist kontrolli. Teostamise korda reguleerib vastav Majandus- ja taristuministri määrus nr. 87   jõust. 13.03.2017: 

§ 461.  Gaasiseadme korrashoid

 (1) Gaasiseadme omanik tagab gaasiseadme korrashoiuks vajalike toimingute tegemise vastavalt vajadusele. Gaasiseadme korrashoidu tuleb kontrollida vähemalt kord kolme aasta jooksul ja see peab olema dokumenteeritud.

 (2) Gaasiseadme korrashoid hõlmab gaasiseadme tootja ettenähtud kontrolli- ja hooldusprotseduure ja gaasiseadme nõuetekohaseks tööks vajalike muude tehnosüsteemide kontrolli ja korrashoidu.


Ohutuse ja seadmete töökindluse tagamiseks peab kodutarbija pöörama tähelepanu järgnevale:

Reeglina tuleb kodutarbija gaasiseadmeid ja –paigaldisi lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada kord aastas, täpsema info selle kohta leiab iga konkreetse seadme kasutus- ja hooldusjuhendist. Kõige tüüpilisemad kodutarbija gaasiseadmed on gaasiveesoojendi, gaasipliit ja gaasikatel.

Tellides korralise kontrolli ja hoolduse Enerfixer OÜ-st, fikseerime remondi vajadused ning teosame selle Teile sobival ajal. 

Hooduse ja remondi tellimustega helistage tel 555 74 644 Enerfixer OÜ

Terviklahendused korteriühistutele - küsi eripakkumist

 

Gaasi ohutu kasutamise kohta loe lisa

 OHUTU GAAS