Enerfixer
Teie jaoks alati olemas

Gaasiveesoojendi Junkers

Gaasi-veesoojendid muudavad sooja veega varustamise kergemaks ja majanduslikult soodsamaks. Junkers kasutab tõhusat ja keskkonnahoidlikku läbivoolupõhimõtet, mis aitab Junkersi veesoojendi abil säästa nii energiat kui raha. 

  • Piezo (WR 11-2P/WR 14-2P) või elektrooniline (WR 14-2G/WRD 18-2G) süüde.
  • Junkersi patenteeritud hüdrodünaamiline generaator (WR 14-2G/WRD 18-2G versioonidele), mis tagab veevoolu abil toimiva süüte. Ei vaja süütamiseks elektrit, patareisid ega tuld.
  • Võimsuse automaatne reguleerimine sõltuvalt vee läbivoolust.
  • Muutumatu veeläbivoolu tagamine muutliku veesurve korral.
  • Sisseehitatud tõmbekontroll.
  • Termoelektriliselt (WR 11-2P/WR 14-2P) või ionisatsioon-leegikontrolli (WR 14-2G/WRD 18-2G) abil juhitud leegikontroll.
  • Hüdrodünaamiline generaator (WR 14-2G/WRD 18-2G) toodab vajalikku energiat süüte ja juhtimisploki tarbeks.
  • Ümberehitatav tööks vedelgaasiga 

Näitaja

WR 11-2P

WR 14-2P

WR 14-2G

WRD 18-2G

Nimivõimsus

kW

7-19,2

7-23,6

7-23,6

9-30,5

Max sooja vee tootlikkus temp. tõstmisel 25 °C võrra

l/min

11

14

14

18

Minimaalne vee rõhk

bar

0,1

0,1

0,1

0,1

Suitsulõõri ühendus

mm Ø

110

130

130

130

Mõõdud: kõrgus

mm

580

655

655

655

             laius

mm

310

350

350

425

             sügavus

mm

220

220

220

220

Kaal

kg

10,5

13

13

14

Hind KM-ga

EUR

317,00

397,00

524,00

Ei toodeta

Kasutusjuhend EST


EST


EST

EST

Kasutusjuhend RUS


RUS


RUS

RUS


Kuidas valida gaasiveesoojendit:

JUNKERS toodab gaasiveesoojendeid juba üle 100 aasta . Praeguses tootevalikus on 4 mudelit, mille mõõtmed on väikseimad võimalikud. Seetõttu on ka tooteperekonna üldnimetus "Minimaxx".

Gaasiveesoojendi kõige olulisemaks parameetriks on tema võimsus. Sellest sõltub, kui palju sooja vett on teil võimalik saada. Vee soojendamine on kõige raskem südatalvel, kui siseneva külma vee temperatuur võib olla +4...+5 ?C. Selleks, et tõsta temperatuuri 35 ?C võrra ( +40 ?C-ni) ja saavutada sooja vee tootlikkuseks 10 l/min, on vaja veesoojendit võimsusega vähemalt 24 kW ( 350 kcal/min). Seadmete võimsus ja gabariidid on seotud: mida võimsam aparaat, seda suurem on seade.

Gaasi põlemisjäägid suunatakse korstnasse, ainult gaasisuitsu jaoks mõeldud kanalisse. Kõikidel tänapäeval müüdavatel veesoojenditel on tõmbeandur, mis lülitab seadme välja ebapiisava tõmbe korral korstnas. Selline aparaat on teie elupäästja, kui ta viieminutilise töötamise järel välja lülitub ning sunnib teid ruumi tuulutama. Mida võimsam on aparaat, seda parem peab olema tõmme ja suurem suitsukanali diameeter, sest põlemisjääkide hulk on suurem.

Kõigil Junkers Minimaxx mudelitel on leegimodulatsioon. See tähendab, et väikese veetarbimise korral vähendatakse gaasileeki ja suurema puhul suurendatakse. Sellega hoitakse väljuva vee temperatuur ühtlane. Sellegipoolest me ei soovita dušisegistiks valida kangsegistit, kuna võimalike temperatuurikõikumiste kompenseerimine on tülikas.

Gaasiveesoojendi põhipõleti süüdatakse alati pilootleegi abil, kuid pilootleegi süütamiseks on mitu võimalust. Odavamatel seadmetel süüdatakse valveleek käsitsi piesonupu vajutusega tekitatud sädemest. Elektronsüütega seadmetel saadakse energia nii sädeme tekitamiseks kui ka gaasiklappide avamiseks hüdrogeneraatorilt. See on vee vooluga käitatav elektrigeneraator. Elektroonse süütega veesoojenditel on peale gaasi kokkuhoiu eelis ka kasutusmugavuse näol. Kasutaja ei pea hommikuti süütama pilootleeki, mis õhu tõttu torustikus või nõrga piesosädeme tõttu ei taha alati süttida.

Kõige võimsamal gaasiveesoojendil, WRD18-2G, on ka tabloo, mis võimaldab näha väljuva vee temperatuuri.

Kõik "Minimaxx" veesoojendid on tehases seadistatud tööks maagaasiga, kuid neid on võimalik ümber seadistada vedelgaasile, milleks on saadaval vastavad detailikomplekid.

Veesoojendeid tarnib Junkersi Portugali koostetehas.

Kõigi seadmete paigaldusel tuleb loomulikult kinni pidada kohalikest, s.t Eestis kehtivatest paigaldusnõuetest.

Pilootleegiga aparaadid on WR11-2P ja WR14-2P
Hüdrogeneraatoriga seadmed on WR14-2G ja WRD18-2G.

Tüübitähise selgitus
W - Veesoojendi, kõigi gaasiveesoojendite tüübitähise esimene täht
R - Võimsuse automaatne reguleerimine. Vähem vett - väiksem leek, rohkem vett - suurem leek. Gaasileegi moduleerimine toimub automaatselt, sõltuvalt läbivoolava vee hulgast.
D - Displei. Väljuva vee temperatuuri näidik.
11 - seadme maksimaalvõimsus: 19,2 kW = 11 l/min (Δt°=25°C) = 5,5 l/min (Δt°=50°C)
14 - seadme maksimaalvõimsus: 23,6 kW = 14 l/min (Δt°=25°C) = 7 l/min (Δt°=50°C)
18 - seadme maksimaalvõimsus: 30,5 kW = 17,6 l/min (Δt°=25°C) = 8,8 l/min (Δt°=50°C)
2 - Põlvkonna tähis
K - Seadme suitsutoru ühendatakse korstnalõõri
P - Pilootleek süüdatakse piesonupu vajutusega
G - Gaasileek süüdatakse automaatselt soojavee kraani avamisel, kuid sädeme energia võetakse generaatorilt, mida käitab voolav vesi.


Gaasiveesoojendi paigaldamise tingimused

Gaasiveesoojendite paigalduse ja vahetuse puhul peab arvestama, et suitsutoru peab olema vastavustunnistusega ehk sobiv suitsugaaside väljajuhtimiseks. Laialt levinud veesoojendite suitsutoruna kasutatav alumiiniumist ventilatsioonitoru ei ole lubatud kasutada suitsutoruna.

Gaasiveesoojendite ja gaasikatelde paigalduse tellimise puhul teeb ettevõte hinnapakkumise, mis kinnitatakse tellija poolt mailitsi või suuliselt. Vajadusel sõlmitakse leping.

Tellimuse täitmise alustamise aluseks on ettevõtte kontole laekunud ettemaks materjalide maksumuse osas.

Gaasiveesoojendi või gaasikatel ei käivitata enne, kui on Enerfixer OÜ arvele on laekunud 90% kogu projekti (lepingu) maksumusest.

Uue paigalduse puhul toimub järgnevalt tehnilise inspektsiooni läbiviimine (Tehnoaudi OÜ), gaasi avamise dokumentide vormistamine ja gaasi avamine võrgu haldaja poolt, gaasiarvesti plommimine, gaasikatla üleandmisdokumentide vormistamine, garantiidokumentide väljastamine.

Pärast dokumentide allkirjastamist, olles veendunud katla ja küttesüsteemi töökindluses tasub klient Enerfixer OÜ arvele üles jäänud 10% projekti (lepingu) maksumusest.